Rekstraráætlun 2023

Stjórn Keilis leggur til að fullt félagsgjald árið 2023 verði 141.900 kr. (+8,3%). Rekstraráætlun byggir á þessari tillögu sem verður svo endanlega ákveðin af nýrri stjórn.

Samantekinn rekstur

2023 2022 %
Rekstrartekjur samtals 350.224.288 324.574.505 8%
Rekstrargjöld samtals 324.831.903 286.553.883 13%
Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði 25.392.384 38.020.622 -33%
Afskriftir 14.500.000 14.076.092 0%
Hagnaður fyrir fjármagnsliði 10.892.384 23.944.530 -55%
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
Vaxtatekjur 2.200.000 2.009.640 -2%
Vaxtagjöld -9.000.000 -8.659019 3%
Samtals -6.800.000 -6.449.379 5%
Hagnaður ársins 4.092.384 17.495.151 46%

Rekstrartekjur

Rekstrartekjur1 2023 2022 %
Félagsgjöld 173.774.288 155.148.234 12%
Flatargjöld 25.200.000 22.917.881 10%
Mótatekjur 14.650.000 14.998.350 -2%
Styrkir og framlög 30.140.000 27.040.379 11%
Tekjur æfingasvæðis 22.950.000 21.351.749 7%
Tekjur verslunar 17.250.000 19.890.356 -13%
Seld þjónusta 34.000.000 33.014.808 3%
Unglingavinna 2.400.000 2.400.000 0%
Aðrar tekjur 29.860.000 27.812.748 7%
Rekstrartekjur samtals 350.224.288 324.574.505 8%

Rekstrargjöld

Rekstrargjöld 2023 2022 %
Félagaskattur GSÍ 8.736.000 8.122.400 8%
Mótagjöld 6.500.000 6.812.874 -5%
Styrkir og þjálfunarkostnaður 49.800.000 34.289.056 45%
Rekstur æfingasvæðis 19.507.174 24.274.416 -20%
Viðhald og rekstur valla 81.909.748 70.592.707 16%
Viðhald og rekstur véla 25.773.064 20.123.996 28%
Rekstur fasteigna 18.730.000 15.604.324 20%
Stjórnunarkostnaður 47.645.917 39.879.058 19%
Rekstur verslunar 25.900.000 31.253.259 -17%
Rekstur útseldrar þjónustu 27.980.000 26.353.738 6%
Unglingavinna 2.400.000 2.400.000 0%
Annar kostnaður 9.950.000 6.848.055 45%
Rekstrargjöld samtals 324.831.903 286.553.883 -13%