Handbært fé frá rekstri

2022 2021
Hagnaður ársins 17.495.151 8.141.542
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á hreint veltufé:
Afskriftir fastafjármuna 14.076.092 13.025.016
Verðbætur langtímalána 1.650.990 0
33.222.233 21.166.558
Breytingar rekstrartengdra eigna- og skuldaliða
Skammtímakröfur 3.342.779 -2.358.003
Vörubirgðir 3.169.882 -6.956.137
Skammtímaskuldir -1.401.803 -323.748
5.110.858 -9.637.888
Handbært fé frá rekstri alls 38.333.091 11.528.670
Fjárfestingahreyfingar
Endurbætur á golfvelli og húsnæði -31.336.108 -18.899.629
Véla og bifreiðakaup -20.032.193 -14.213.497
Fjárfestingahreyfingar alls -51.368.301 -33.113.126
Fjármögnunarhreyfingar
Afborgun veðskulda 41.441.929 -23.986.354
Framlag Hafnarfjarðar 0 19.000.000
Hlaupareikningslán -13.066.580 13.066.580
Fjármögnunarhreyfingar  alls 28.375.349 8.080.226
Hækkun/lækkun á handbæru fé 15.340.139 -12.553.980
Handbært fé 1.11.2021 833.470 13.387.450
Handbært fé 31.10.2022 16.173.609 833.470